V rámci riešeného medzinárodného projektu s názvom: „Spolupráca hasičov bez hraníc“, na poľskej a slovenskej strane hranice obcami: Porąbka, Turzovka a Kozy, realizovali záchranné služby od roku 2011 cyklus praktických a takticko-operačných školení v oblasti protipovodňovej ochrany. V Turzovke sa výcvik konal na rieke Kysuca, zatiaľ čo v Porąbce bol zlokalizovaný v osade Kozubnik a neďaleko vodnej priehrady Porąbka. Téma cvičení bola v oboch prípadoch prispôsobená špecifickému charakteru územia oboch obcí a bola vykonaná v nasledovných oblastiach:
  • zachraňovanie a evakuácia topiacich sa a ohrozených osôb z povrchu vodných tokov,
  • zachraňovanie zvierat a majetku, pri použití plaveckého a istiaceho zariadenia,
  • spôsoby zásobovania vodou a potravinami osôb odrezaných od zásobovania pri použitiu sily a prostriedkov hasičských jednotiek,
  • spevňovania protipovodňových hrádzi rôznymi spôsobmi s použitím síl a prostriedkov hasičských jednotiek,
  • metódy odstraňovania zátarás, nachádzajúcich sa na mostoch,
  • ochrana brehov rieky proti poškodeniu,
  • odčerpávanie vôd zo zaplavených terénov,
  • aktivity z oblasti vodnej a pozemnej záchrannej služby a oboznámenie sa s zariadením slúžiacim na vykonávanie týchto operácií,
  • odstraňovanie následkov úniku ropných substancií vo vodnej nádrži a oboznámenie sa s zariadením slúžiacim na vykonávanie týchto činností,
  • spolupráca s ďalšími záchrannými službami.
 
Takticko - operačné zdokonalenie a zvýšenie úrovne praktických znalostí, vďaka účasti v skoršom cykle teoretických cvičení, sú len časťami výhod, ktoré hasiči mohli získať účasťou v tomto projekte. Významnú úlohu zohralo aj doplnenie vybavenia hasičských jednotiek v Porąbke a Turzovke. Vozidlo IVECO DAILY, ktoré má teraz jednotka dobrovoľného hasičského zboru OSP Porąbka k svojej dispozícii, je ľahké vozidlo pre záchranárske práce s možnosťou vykonávania záchranárskych činností počas povodní, ktoré je vybavené vysokotlakovým hasičským modulom s nádržou na vodu a modulom pre záchranárske práce počas povodní, ktorý zahŕňa: mobilný priemyselný odvlhčovač, kalové motorové čerpadlo, motorové plávajúce čerpadlo, sadu hadíc a protipovodňové zábrany pre naplnenie vodou.
Súčasne s vozidlom bol dodaný aj ľahký dopravný príves so záchranným člnom so spaľovacím motorom a doska pre záchranu z ľadu. Úspory, ktoré vznikli v dôsledku verejného konania na dodávku vozidla, umožnili zakúpiť ďalšie vybavenie v podobe prenosného čerpacieho zariadenia so spaľovacím motorom a „nepotopiteľného“ potápačského obleku pre prácu vo vode. Čerpacia jednotka bola úspešne overená v zatopených a zaplavených oblastiach, a môže byť použitá aj na odstránenie lokálnych záplav, spôsobených prietržou mračien. Mobilný charakter zariadenia, umožňuje jeho rýchle rozloženie, a po dovezení jednotky na miesto, môže byť ona spustená v priebehu niekoľkých minút. To je nesmierne dôležité počas aktívnej protipovodňovej akcii, kedy sa počíta rýchly zásah a činnosti záchranných služieb.
Dodatočne zakúpené v rámci projektu „nepotopiteľné“ potápačské obleky, sú vyrobené zo špeciálneho materiálu, ktorý bráni premočeniu, čo umožňuje udržať telesnú teplotu užívateľov a zároveň udržať udržateľa na povrchu vodnej hladiny. Toto oblečenie je ideálne aj pri prevádzkovaní čerpadla. Zakúpené vybavenie prinesie hmatateľné výhody na oboch stranách poľsko-slovenské pohraničia, pretože bude používané v priebehu spoločných záchranných operácií, počas vykonávania opatrení na zabránenie následkov povodní vo všetkých partnerských obciach.
 
Financovanie projektu:
V súlade so žiadosťou projektu bola celková hodnota úlohy: 352.926,00 Eur, s podelením pre jednotlivých partnerov:
Obec Porąbka (Vedúci partner) – 186.010,00 Eur (158.108,50 Eur - 85% z EFRR)
Mesto Turzovka (Partner projektu 1) – 162.022,00 Eur (137.718,70 Eur - 85% z EFRR)
Mesto Kozy (Partner projektu 2) – 4.894,00 Eur (4.159,90 Eur - 85% z EFRR)
Po zakončení projektu bola celková hodnota úlohy: 329.570,75 Eur, z čoho výška finančných prostriedkov z EFRR bola: 280.135,13 Eur.