Do pobrania

Zajęcia 2: Plik prezentacji Wstęp  wstep.pdf 

Zajęcia 2: Plik prezentacji  Powódzi Działania Ratowicze  powodzcz1.pdf 

Zajęcia 2: Plik prezentacji  Powódz Działania Ratownicze cz.2  powodzcz2.pdf

Zajęcia 3: Plik prezentacji  Ratownictwa Wodnego ratownictwowodne.pdf 

Zajęcia 4: Plik prezenatcji Rozlewy Olejowe na Akwenach Wodnych  olej.pdf