Kontakt

Urząd Gminy Porąbka

Adres: ul.Krakowska 3, 43-353 Porąbka

Telefon: 33 8272810

fax 33 8272800

Osoby do kontaktów :

Kazimierz Gałuszka adres mailowy:  kazimierz.galuszka@ug.porabka.pl

Anna Omasta adres mailowy: anna.omasta@ug.porabka.pl